I sommerhalvåret kan du bare vanne annenhver dag i Kristiansand kommune. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock

Vanner du hver dag? Det bør du slutte med.

Se boliger 170
Se Visninger 3

I perioden 1. mai til 31. august opererer nemlig Kristiansand kommune med restriksjoner når det gjelder hagevanning ved bruk av vannspreder.

Ifølge regelverket er det lov å vanne annenhver kveld mellom kl. 19.00 og 23.00. Det er kun tillatt å bruke én spreder. Reglene gjelder for hele kommunen.

– Grunnen til at vi har disse restriksjonene, er for å ivareta sikkerheten i vannforsyningen. Dersom vi hadde hatt fri hagevanning, ville vannmengdene øke så mye at det kunne blitt problemer med vannbehandlingskapasiteten – og med kapasiteten på transportsystemene som ledningsnettet, pumpestasjoner og høydebasseng. Dette er spesielt utsatt dersom det oppstår en større vannlekkasje samtidig med kraftig hagevanning, påpeker Gunnar Vestøl, fagleder i Kristiansand kommune.

Les også: Slik får du sommerblomstene til å overleve mens du er på ferie

Husnummeret styrer

Det er husnummeret ditt som styrer hvilke dager du kan vanne på. Har du oddetall som husnummer, altså 1, 3, 5, 7 og så videre, kan du vanne på datoer med oddetall, som for eksempel 21. juni eller 1. juli.

Likeledes kan boliger som har et partall som husnummer, vanne på datoer med partall. Husnummer 2, 4, 6, o.s.v. kan vanne på dager som 4. juli, 6. juli, 8. juli og så videre.

Bor du i en bolig uten husnummer, er det bruksnummeret som avgjør. Er det oddetall, for eksempel, vanner du på datoer som er oddetall.

Ved langvarig tørke eller et stort vannforbruk kan kommunen innført strengere regler.

Ingen restriksjoner i Mandal eller Vennesla

I Mandal og Vennesla kommuner, er det ingen restriksjoner på hagevanning. Harald Storaker, driftsleder vann i Mandal kommune, sier at beboere i hans kommune, kan vanne når de vil.

– Vi hadde restriksjoner på hagevanningen for mange år siden, men vi erfarte at det gikk mye mer vann når vi hadde restriksjonsordninger. Da vannet folk veldig mye når de først hadde lov, sier Storaker.

Les også:  Disse inneplantene har du størst sjanse til å lykkes med

Heller ikke i Vennesla kommune er det restriksjoner i hagevanningen, ifølge enhetsleder Arne Vatne i kommunen. I Øvrebø og Homstean hender det riktignok at kommunen må innføre restriksjoner i varme, tørre perioder. Men i nedre Vennesla gjør de det ikke.

– Beboerne i nedre Vennesla har fått vannmålere, og det har i seg selv har nok gjort sitt til at folk er mer bevisst sitt eget vannforbruk. Nå betaler folk for vannet de bruker, og vi ser at vannforbruket har falt etter at vannmålerne ble montert, sier han.

– Vann på kvelden

Rådgiver Helmer Espeland i Parkvesenet opplyser på Kristiansand kommunes hjemmesider, at det er på kvelden det er mest effektivt å vanne. I solskinn midt på dagen har vanning liten eller ingen effekt.

– Det aller viktigste er å gjennomvanne og ikke klattevanne. Vann gjerne 30-40 millimeter av gangen. Da får man det vi kaller ei rotbløyte. Når vi får mer sommertemperatur og plantene får mer bladverk, er det en god tommelfingerregel å vanne skikkelige ei gang i uka, informerer Espeland.

Planter i krukker og blomsterkasser krever atskillig mer vanning enn gressplen og blomsterbed. Disse står ofte på steder hvor det er varmt og lunt, og hvor vannet da raskt fordamper. Sørg for å vanne regelmessig, samt å bruke krukker med god drenering.

Les også: Bli inspirert av den flotte hagen til Kirsti Håtveit