Annonse

En trygg bolighandel – hva er det?

"En takstmanns refleksjon"

En trygg bolighandel er når alle parter i bolighandelen er fornøyd. Dessverre ser man ofte at kjøper reklamerer etter et boligsalg fordi han oppdager feil eller mangler. Utgangspunktet er at boligen skal være i samsvar med det som er avtalt skriftlig og muntlig – slik som for eksempel i prospekt, tilstandsrapporter og på visning.

De fleste brukte boliger selges med såkalt som den er-forbehold. Det innebærer at du aksepterer boligen i den tilstanden den er på visning. Boligen har først en mangel du kan reklamere på dersom den er i vesentlig dårligere stand enn du kunne forvente, eller om selger har gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger.

Vår rolle som takstmenn i bolighandelen er å lage Boligsalgsrapporter/Tilstandsrapporter som legges til grunn for bolighandelen. Vi tar også på oss ansvaret for arealmålingen av boligen.

Her på Sørlandet selges de fleste boliger med en slik rapport, men det betyr ikke at vi klarer å avdekke alle feil og mangler ved boligen. Rapportene som brukes er på undersøkelsesnivå 1, som er det laveste nivået for undersøkelse og innebærer en visuell kontroll uten inngrep i konstruksjoner.

Konflikten i bolighandelen er tilspisset og flere klager på boligkjøpet etter overtakelse.

Ny Boligsalgsrapport 2016

Nettopp av denne grunn ble det innført en ny og «strengere» rapport som skulle hindre at folk kjøpte «katta i sekken». Rapporten baserer seg på en ny Norsk Standard NS 3600 som er laget med tanke på boligsalg. Man skulle blant annet ta hull i utforede kjellervegger og i rom bak dusjsonen. Kontroll av tegninger og lovlighet var også en ny arbeidsoppgave for oss takstmenn.

Den nye rapporten ble dårlig mottatt av markedet. Mye av grunnen til dette var at den ikke var testet godt nok ut. Våren 2016 ble det besluttet å gjeninnføre den gamle rapporten i påvente av revidering av den nye rapporten.

Hva må du gjøre før visning?

Innhent alle nødvendige dokumentene før visningen. Les nøye gjennom alle relevante dokumenter før du går på visning. Om du lurer på noe, send en mail til selger, megler eller takstmann. Det er viktig å foreta slike henvendelser skriftlig for å unngå misforståelser. Om du har null peiling på bygg eller bolig bør du kanskje ta kontakt med en profesjonell fagkyndig som kan vurdere boligen for deg, før du legger inn bud.

Kjenn på magefølelsen når du skal kjøpe hus vil mange si.

Mang en gang hører man om folk som går på visning og får «godfølelsen», her vil jeg bo.

Denne «godfølelsen» ligner en type forelskelse og har samme effekt på hjernen vår, man blir litt blind for virkeligheten. Man vil så gjerne ha huset og tenker lite på hva som kreves av oppussing for å komme opp til den standarden man ønsker seg. Jeg snakker nå om boliger som har passert 30 år med behov for oppgraderinger. Norge har mange brukte boliger og eldrebølgen gjør at omsetningen på brukte boliger er høy sammenlignet med nye boliger.

Hva bør du se etter på en visning?

Førsteinntrykk er viktig!

Spør ut selger og få kartlagt om hva som er utført og av hvem. Selger er ofte selvutnevnt ”handyman” noe som ikke alltid er så positivt.

Bruk luktesansen. Er det lukt i kjeller eller på loft er dette ofte et dårlig tegn og bør undersøkes nærmere.

Er håndverket som er utført gjort fagmessig

Tilfredsstiller rom i kjeller og loft kravene til rømningsvei og lysforhold. Dagens arealbenevnelse kan lett misforstås. Sjekk om tegningene som er byggemeldt er i tråd med faktisk innredning.

Ta med klinkekuler på visning. Legg dem på baderomsgulvet, og se hvor de triller. Det skal være helling mot sluket, så er gulvet støpt riktig, skal klinkekulene trille ned mot sluket, sier Holøs.

Sjekk det elektriske anlegget. Eier bør kunne legge fram dokumentasjon på at det er kontrollert. Spør om når det ble skiftet, utbedret, og sjekk at arbeidet har blitt utført av godkjente håndverkere.

Sjekk alder og tilstand på røranlegget. Må røranlegg eller varmtvannstank skiftes?

Sjekk drenering og fuktsikring. Er det tegn på fukt, eller lukter det mugg i kjelleren?

Sjekk yttervegger og tak. Hvor gammel er kledning, overflatebehandling og taktekning?

Sjekk loftet. Er det sopp/mugg på undertak, skorstein, vindu, vegger eller gulv?

Om du har null peiling på bygning, bør du vurdere å forhøre deg med en fagkyndig. Bestill en privatvisning og sett av ett par timer til å undersøke boligen grundig.

 

Se mer på min hjemmeside: http://www.takstmann-severinsen-kristiansand.no/

 

Annonsørinnhold fra Takstmann Frank Severinsen